top of page

Üyelik Sözleşmesi

EREN KOZMETİK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARİH 27.07.2020 15:03:56


TARAFLAR

(1 Kavaklıbağ mahallesi Leblebici sokak Hilal Apartmanı No:4/A EREN KOZMETİK  ARS KOZMETİK TEKS. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“Eren Kozmetik”);

(2) http://www.Eren Kozmetik.com. adresindeki internet sitesi (“Eren Kozmetik Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

1 KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Eren Kozmetik’ın sahip olduğu http://www.Eren Kozmetik.com. adresindeki Eren Kozmetik Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Bilgilerin Güvenliği. Üye, Eren Kozmetik Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Eren Kozmetik’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
2.2 Bilgilerin Doğruluğu. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, Eren Kozmetik Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde Eren Kozmetik’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eren Kozmetik, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve Eren Kozmetik’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.3 Kanun ve Kurallara Uyma.Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Eren Kozmetik Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Eren Kozmetik tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Eren Kozmetik Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.4 Bilgilendirme. Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, Eren Kozmetik tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu Eren Kozmetik Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Ayrıca Üye herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendisine gönderilecek ticari elektronik iletilerin iptali için “ERN” yazıp 3544’e SMS gönderebilir veya 0422 336 10 11 numaralı Eren Kozmetik İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin Eren Kozmetik’a ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.
2.5 Kişisel Veri Kullanımı.Üye’nin Eren Kozmetik Web sitesine üye olurken www.Eren Kozmetik.com.tr/uyeol adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, Eren Kozmetik.com.tr adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve Eren Kozmetik’a sağlanan bilgiler uyarınca Üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, Eren Kozmetik tarafından Üye’ye sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Üye’nin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya Eren Kozmetik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üye’nin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Üye’nin hizmetine sunulabilmesi, Üye’ye önerilerde bulunabilmesi, Üye’nin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0422 336 10 11 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve Üye, Eren Kozmetik’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve Üye’nin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Üye ile iletişime geçilebilir.

2.6 Üye’nin Eren Kozmetik Web sitesine üye olurken www.Eren Kozmetik.com.tr/uyeol adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren Eren Kozmetik Web Sitesini kullanım sırasında Eren Kozmetik ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, Eren Kozmetik ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin Eren Kozmetik Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin Eren Kozmetik Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.

Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:
• Ad – Soy ad
• Posta adresi
• E-posta adresi
• Eren Kozmetik Card ile yapılacak kayıtlarda Telefon numarası
• Cinsiyet
• Doğum Tarihi.

2.7 Eren Kozmetik, Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Eren Kozmetik yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.8 Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Eren Kozmetik’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eren Kozmetik’a yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. Eren Kozmetik’ın rücu hakkı saklıdır.

2.9 Üye, Eren Kozmetik Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin Eren Kozmetik Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

2.10 Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Üye, Eren Kozmetik Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Eren Kozmetik Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Eren Kozmetik’ın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda Eren Kozmetik, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, Eren Kozmetik’ın, Eren Kozmetik Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve Eren Kozmetik Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. Eren Kozmetik web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili Eren Kozmetik’ın sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.11 Web sitesinin Yönetimi. Üye, Eren Kozmetik ve Eren Kozmetik Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden Eren Kozmetik Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Eren Kozmetik, Eren Kozmetik Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.12 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Eren Kozmetik Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13 Web sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.


3 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Eren Kozmetik Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların Eren Kozmetik’a ait ve/veya Eren Kozmetik tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta Eren Kozmetik’a ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Eren Kozmetik’ın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Eren Kozmetik’a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Eren Kozmetik’ın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.


4 RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.


5 MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Eren Kozmetik işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Eren Kozmetik’tan herhangi bir talepte bulunamaz.


6 DEVİR

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Eren Kozmetik işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın Eren Kozmetik Grup Şirketlerine devredebilir.


7 YÜRÜRLÜLÜK

Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Eren Kozmetik, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8 DEĞİŞİKLİKLER


 

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Eren Kozmetik’ın takdirine bağlı ve tek taraflı Eren Kozmetik Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri Eren Kozmetik Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.


9 BAŞLIKLARIN YORUMLANMASI

 

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

10 YETKİ

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

bottom of page